Mé Příspěvky

  • Příklad tvorby uživatelského rozhraní v prostředí Qt pro kamery BASLER s využitím rozhraní PYLON

  • Úvod ke zpracování obrazu, detekce objektů - projekt YOLO

  • Úvod k diagnostice komponent osobních automobilů obsahujících řídící jednotku ECU

  • Úvod k jednoduchému analyzátoru CAN rozhraní za pomocí Arduino Due

  • Úvod k jednoduchému analyzátoru CAN rozhraní s využitím adaptéru na RS232

  • Téma mé disertační práce, tak jak jsem ho prezentoval na stránkách Elektrorevue