Zpracování obrazu II - uživatelská aplikace

Příklad aplikace pro snímání obrazu za použití vývojového prostředí Qt a BASLER Pylon ovladačů. Tuto aplikaci pak lze následně doplnit o vyhodnocení nasnímaného obrazu a detekcí objektů.

Vývojové prostředí

  • Qt 5.11.2 - instalace pro MS VC2015 64bit a MS VC2017 64bit
  • MICROSOFT Windows SDK 10 - pro možnost ladění v prostředí Qt (instalace SDK Debugger)
  • BASLER Pylon 5.1.0 ovladače - v mém případě jsem použil gigabitovou kameru: BASLER Ace scA192-25gc na eternet rozhraní

Kompilace projektu

Zdrojové kódu jsou umístěny na GitHub projekt CameraUIv1.

Cesty použité pro BASLER Pylon v projektu jsou v souboru CameraUI_64.pro, je třeba upravit podle vlastní instalace:

  • Lib: C:/Program Files/Basler/pylon 5/Development/lib/x64
  • Headers: C:/Program Files/Basler/pylon 5/Development/include
  • Bin: C:/Program Files/Basler/pylon 5/Runtime/x64

Qt Creator - Otevření projektu

Spuštění aplikace

Aplikace je členěna do dokovacích panelů:

  • Devices - MainWindowsDevices.cpp - seznam kamer
  • Parameters - MainWindowsParam.cpp - parametry pro vybranou kameru
  • Trace - MainWindowsTrace.cpp - logování hlášení aplikace
  • CameraView.cpp - okno snímaného obrazu

Rozhraní aplikace po spuštění