Sklad pro účetní program POHODA

Příklad aplikace pro správu skladu jako nástavba účetního programu POHODA. Aplikace by měla duplikovat funkce skladu z účetního programu a rozšířit je:

 • funkce příjemka a výdejka, možnost vést a reportovat kromě zboží (materiálu) i jeho varianty (typ, barva ...)
 • možnost naskladnit/vyskladnit zboží z dané pozice na skladě (sklad, regál, patro, pozice ...) s možnosti přehledu vytížení prostoru skladu
 • reportování aktuálního stavu skladu

1. Nastavení programu POHODA

V programu POHODA vybereme:

 • Otevřít účetní jednotku
 • Databáze/POHODA mServer
 • V dialogovém okně nastavíme nový záznam - Název/účetní jednotka/Port:666/

* Odkaz k nastavení programu POHODA

2. Nastavení programu Sklad

V adresáři programu v souboru warehouse.ini nastavíme:

 • [Pohoda] AccountingUnitIco="06109918" ;ICO subjektu, který jsme vybrali v programu POHODA mServer

Po spuštění programu Sklad se objeví záznam v okně "POHODA - Export/Import log", s vyčtením účetních jednotek.

V okně POHODA mServer se objeví záznam požadavku HTTP/POST.

3. Import dat do programu Sklad

V aplikaci Sklad načteme/synchronizujeme postupně položky:

 • StockView/Sync - položky skladu z POHODY (založené skladové karty)
 • SupplierView/Sync - seznam dodavatelů z POHODY
 • StockView/Sync - seznam skladů z POHODY

Tím jsme vytvořili a naplnili lokální databázi warehouse.db, ze které se následně vybírají data pro operace skladu:

 • Příjemka - naskladnění zboží
 • Výdejka - vyskladnění zboží

4. Příjemka

Slouží k naskladnění materiálu. Položky potřebné k vyplnění:

 • Datum naskladnění
 • Dodavatel - dle importu dodavatelů z POHODY
 • Položka příjemky: Material/Variant/Unit - dle importu položek skladu z POHODY
 • Položka příjemky: Count/Position - počet (dle nastavené jednotky v POHODĚ), pozice na skladě

Tvorba Příjemky

Odpověď POHODY na import Příjemky

5. Výdejka

Slouží k vyskladnění materiálu. Položky potřebné k vyplnění:

 • Datum vyskladnění
 • Odběratel - dle importu odběratelů z POHODY
 • Položka výdejky: Material/Variant/Unit - dle importu položek skladu z POHODY
 • Položka výdejky: Count/Position - počet (dle nastavené jednotky v POHODĚ), pozice na skladě

Tvorba Výdejky

Odpověď POHODY na import Výdejky

6. Skladové pohyby

Každá příjemka a výdejka je zaznamenána jako skladový pohyb. Obsahuje informace:

 • záznam z POHODY: číslo příjemky/výdejky, status (ok, error)
 • identifikace zboží a dodavatele/odběratele
 • datum naskladnění/vyskladnění, typ pohyb (příjem, výdej)
 • počet položek k naskladnění/vyskladnění a celkový počet na skladu po daném pohybu

Tabulka pohybův SQLiteStudio

7. Skladové pozice

Skladové pozice můžou obsahovat až 4 úrovně (sekce - regál - patro - místo v regálu). U skladových pohybů se kontroluje:

 • Příjem na prázdnou pozici nebo obsazenou stejným materiálem
 • Výdek z pozice, která obsahuje dany materiál a potřebný počet
 • Celkové zatížení regálu

Skladové pozice

Dark mode

Aplikace tmavý režim